Als je een product koopt (een Aankoop) ontstaan er naast deze betaal voorwaarden en afspraken ook verkoop afspraken. Die afspraken staan niet in dit document.

Onze verkoop contract van (de winkel) staat los van deze betaalovereenkomst (Somas 4 termijnen). Deze betaalmethode van SomasHome waarbij je voor je Aankoop kunt betalen in vier gelijke termijnen:

 • I De eerste bij de Aankoop.
 • II De tweede uiterlijk op dezelfde datum van de volgende maand later.
 • III De derde uiterlijk op dezelfde datum van de derde  maand later.
 • IV De vierde uiterlijk op dezelfde datum van de vierde maand later.

Voorbeeld:

Als u uw de bestelling op 25 januari plaatst.

1.      Dan betaalt u gelijk het eerste termijn.

2.      Het 2de termijn wordt automatisch geïncasseerd op 25 februari.

3.      Het 3de termijn op 25 maart

4.      Het laatste oftewel 4de termijn op 25 april.

Met uitzondering van februari dat 28 dagen kent en datums die anders zijn in de daarop volgende maanden. Dan verschuift de automatische incasso na de maand met de niet overeenkomende datum, naar de laatste dag van de daaropvolgende maanden.

Voorbeeld uitzondering:

Als u bijvoorbeeld op 29 december een aankoop doet, worden de volgende 4 betalingen in rekening gebracht op:

1.      Eerste termijn 29 december

2.      Tweede termijn 28 februari

3.      Derde termijn 31 maart (laatste dag van de maand)

4.      Het vierde termijn 30 april (laatste dag van de maand)

SomasHome is de handelsnaam van Descor Retail B.V.. Descor Retail B.V. is statutair gevestigd aan de Ellermanstraat 16G, 1114 AK Amsterdam. Descor Retail B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86692550. Het btw-nummer van Descor Retail B.V. is NL864051815B01.

Als je bij de Aankoop van de Winkel kiest voor Somas 4 termijnen, maak je bovenop je afspraken met de Winkel, de volgende afspraken met SomasHome:

1. Je Aankoop

 • 1.1. Doordat je de Aankoop doet bij de Winkel, krijgt de Winkel op jou een vordering (de Koopprijs). De Winkel stuurt je een factuur of geeft je een aankoopbon voor de Koopprijs.
 • 1.2. Op de Koopprijs zijn de voorwaarden van toepassing die je afspreekt met de Winkel. In deze Consumentvoorwaarden maak je aanvullende afspraken met SomasHome.

2. Jouw Aanvraag

 • 2.1. Doordat je een aanvraag doet voor SomasHome (een Aanvraag), verklaar je als volgt:
  • (a) Je bezorgadres en je factuuradres zijn in Nederland en zijn geen postbus of servicepunt.
  • (b) Je bent 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam.
  • (c) Je bent niet failliet verklaard of onder curatele of bewind gesteld, en er is ook geen schuldsaneringsregeling op jou van toepassing. Daarnaast is ook geen aanvraag ingediend hiervoor.
  • (d) Alle (persoons)gegevens die je aan de Winkel of SomasHome (hebt) verstrekt, zijn juist en volledig.
 • 2.2. Als je de Aanvraag indient, verzoek je SomasHome om de overeenkomst direct uit te voeren.

3. Beoordeling van de Aanvraag door SomasHome; privacyverklaring

 • 3.1. Nadat SomasHome de Aanvraag heeft ontvangen, beoordeelt SomasHome de Aanvraag.
 • 3.2. Als SomasHome de Aanvraag afwijst, laat SomasHome jou dat weten. SomasHome hoeft daarbij niet te vermelden waarom ze de Aanvraag afwijst. Als SomasHome de Aanvraag afwijst en je dan toch de Aankoop wil doen, moet je een andere manier vinden om de Koopprijs aan de Winkel te betalen.
 • 3.3. Bij de beoordeling van de Aanvraag, toetst SomasHome ook jouw kredietwaardigheid. SomasHome doet dat geautomatiseerd. Zie de privacyverklaring onder https://www.somashome.nl/privacy-policy/ voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens door SomasHome.

4. Als SomasHome de Aanvraag goedkeurt

 • 4.1. Als SomasHome de Aanvraag goedkeurt, laat SomasHome jou dat weten. Ze mag aan haar goedkeuring voorwaarden verbinden. Ook die laat ze jou weten.
 • 4.2. Als SomasHome de Aanvraag goedkeurt, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en SomasHome. Deze Consumentvoorwaarden zijn een onderdeel van die overeenkomst. Je kunt deze Consumentvoorwaarden altijd opzoeken op de website van SomasHome of nog een keer (gratis) bij SomasHome opvragen. Jouw overeenkomst met SomasHome eindigt vanzelf als het totale uitstaande bedrag door jou is voldaan.
 • 4.3. Als SomasHome de Aanvraag goedkeurt, betekent dat niet dat jouw kredietwaardigheid goed is. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw kredietwaardigheid. Je moet dus zelf beoordelen of SomasHome bij jouw situatie en de Aankoop past en of je de Termijnen (zoals hierna gedefinieerd) kunt betalen. Als je denkt dat je de Termijnen (misschien) niet kunt betalen, dien je SomasHome  niet aan te vragen.

5. Als je je bedenkt

 • 5.1. Als de Aanvraag nog niet door SomasHome is goedgekeurd en je SomasHome  toch niet wil gebruiken, kun je de Aanvraag intrekken door de Aankoop af te breken en niet je eerste Termijn aan SomasHome te betalen.
 • 5.2. Als de Aanvraag al door SomasHome is goedgekeurd en je SomasHome  toch niet wil gebruiken, mag je altijd direct het volledige bedrag voldoen aan SomasHome. Jouw overeenkomst met SomasHome eindigt dan.
 • 5.3. Als je de Aankoop wil herroepen, staat in artikel 8 hierna hoe je dat kunt doen.

6. Overdracht aan SomasHome

Als SomasHome de Aanvraag goedkeurt, moet je de Koopprijs aan SomasHome betalen. Dat gebeurt door een cessie van de Koopprijs door de Winkel aan SomasHome. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie.

7. 3 Termijnen

 • 7.1. Om SomasHome  mogelijk te maken, spreek je met SomasHome af dat je niet meer de hele Koopprijs ineens bij de Aankoop hoeft te betalen.
 • 7.2. Wel verkrijgt SomasHome drie extra vorderingen (Termijnen) op jou die samen even groot zijn als de Koopprijs. De eerste Termijn moet je direct betalen bij de Aankoop. De tweede Termijn betaal je uiterlijk 10 dagen na de uitvoering van de automatische incasso. De derde Termijn betaal je uiterlijk 10 dagen na uitvoering van de automatische incasso. De automatische incasso vindt op dezelfde dag plaats als de datum van de Aankoop. De vierde Termijn wordt net als de eerdere termijnen geïncasseerd via automatische incasso op dezelfde dag als de datum van het eerste termijn en uiterlijk 10 dagen later dan de datum van de uitvoering van de automatische incasso. Je betaalt geen rentekosten.
 • 7.3. De Koopprijs wordt achtergesteld bij de Termijnen en je spreekt af dat je de Koopprijs zal betalen door betaling van de Termijnen. Steeds als je een Termijn betaalt, gaat de Koopprijs net als de Termijn vanzelf met het betaalde bedrag omlaag. Dit gaat net zo lang door tot er geen Termijnen en Koopprijs meer over zijn. Als je dus alle Termijnen op tijd betaalt, krijg je nooit meer te maken met de Koopprijs.

8. Retours

 • 8.1. Als je de Aankoop retour wil sturen of wil herroepen, dien je contact op te nemen met de Winkel.
 • 8.2. Zolang de Winkel je retour niet goedkeurt, blijf je verplicht om SomasHome op tijd en volledig te betalen.
 • 8.3. Als je de Aankoop (geheel of gedeeltelijk) retour stuurt en de Winkel je retour goedkeurt, dan worden de Koopprijs en de Termijnen verlaagd met het retourbedrag. Voor zover de tweede en derde Termijn nog uitstaan, worden die Termijnen in de volgende volgorde verlaagd: eerst de derde Termijn en dan de tweede Termijn.
 • 8.4. Voor zover het retourbedrag groter is dan de nog uitstaande Termijnen, krijg je het overschot terug van SomasHome op de bankrekening van waar je de eerste Termijn hebt betaald. Weet SomasHome niet van welke bankrekening je de eerste Termijn hebt betaald, dan laat SomasHome jou dat weten en geeft SomasHome jou instructies hoe je jouw bankrekening kunt doorgeven. Als je jouw bankrekening volgens de instructies aan SomasHome hebt doorgegeven, dan stort SomasHome het overschot terug op die bankrekening.

9. Hoe je moet en mag betalen

 • 9.1. Je mag altijd zonder bijkomende kosten de resterende Termijnen eerder betalen.
 • 9.2. Je bent verplicht om de resterende Termijnen eerder te betalen als SomasHome daarom verzoekt. SomasHome mag dat bijvoorbeeld verzoeken als er onjuistheden stonden in de Aanvraag of als SomasHome dat moet doen op grond van de wet, andere regels of instructies van toezichthouders.
 • 9.3. Je kunt de Termijnen en de Koopprijs alleen nog maar betalen via de betaallink die je voor dat doel ontvangt van SomasHome.

10. Als je niet of te laat betaalt

 • 10.1. De datum waarop SomasHome jouw betaling ontvangt op de door SomasHome opgegeven bankrekening, geldt als de datum van betaling. Je dient dus zelf rekening te houden met de eventuele verwerkingstijd van banken. Indien je te laat betaalt, komt de vertraging voor jouw rekening en risico.
 • 10.2. Als je niet op tijd betaalt, zal SomasHome jou een herinnering en/of ingebrekestelling sturen met een betaaltermijn. Als je nog steeds niet betaalt voordat die betaaltermijn is verstreken, mag SomasHome kosten aan jou in rekening brengen. SomasHome mag die kosten zelfs in rekening brengen als je de Aankoop retour mag sturen en/of stuurt nadat de betaaltermijn is verstreken. Bij kosten kun je bijvoorbeeld denken aan kosten van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 • 10.3. Als je na de betaaldatum van het vierde termijn niet alle Termijnen hebt betaald, staat er nog steeds een bedrag open onder de Termijnen en de Koopprijs. De Koopprijs is dan nog steeds achtergesteld bij de Termijnen, en je hoeft nooit dubbel te betalen. Als je het open bedrag betaalt onder de Termijnen, gaat de Koopprijs met hetzelfde bedrag omlaag. En als je op verzoek van SomasHome het open bedrag betaalt onder de Koopprijs, gaan de Termijnen met hetzelfde bedrag omlaag.

11. Communicatie en klachten

 • 11.1. Als je vragen of berichten voor SomasHome hebt, kun je die per email versturen naar klantenservice@SomasHome.nl. Je kunt SomasHome ook bellen via 088-0115999.
 • 11.2. Je kunt jouw eventuele klacht ook indienen via het Europese ODR platform: https ://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
 • 11.3. Met vragen, klachten of andere berichten over de Aankoop of de aflevering ervan, kun je niet terecht bij SomasHome. Daarvoor moet je contact opnemen met de Winkel.
 • 11.4. Als jouw adres of emailadres wijzigt, moet je dat direct aan SomasHome laten weten. Doe je dat niet, dan weet SomasHome niet dat je een ander (email)adres hebt en blijft zij uitgaan van het oude. Als je daardoor berichten van SomasHome niet of te laat ontvangt, komt dat voor jouw rekening en risico.
 • 11.5. SomasHome is bevoegd om elektronisch met je te communiceren. Berichten kunnen dan ook per email of via jouw account in de SomasHome applicatie worden verstuurd. SomasHome communiceert met jou in het Nederlands en jouw overeenkomst met SomasHome wordt dan ook in het Nederlands gesloten.

12. Informatie

 • 12.1. Als de informatie die je aan de Winkel of SomasHome (hebt) verstrekt, onjuist of onvolledig is, ben je aansprakelijk voor alle schade die SomasHome daardoor lijdt.
 • 12.2. SomasHome mag altijd nadere informatie opvragen in verband met de uitvoering van wet- en regelgeving. Je moet alle door SomasHome opgevraagde informatie direct bij SomasHome aanleveren.

13. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • 13.1. SomasHome is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt, tenzij de schade op grond van dwingend recht voor haar rekening komt.
 • 13.2. Als SomasHome aansprakelijk is voor schade die je lijdt, is zij alleen aansprakelijk voor direct geleden verlies. SomasHome is nooit aansprakelijk voor indirect geleden verlies of voor gederfde winst of ander nadeel.

15. Nederlands recht en Nederlandse rechter

 • 15.1. Nederlands recht is van toepassing op jouw overeenkomst met SomasHome en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.
 • 15.2. Nederlandse rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met jouw overeenkomst met SomasHome en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.

 

Menu