Hoe zeg ik mijn abonnement op?

Log in op je account en klik op Abonnement opzeggen. Bevestig dat je de overeenkomst met ons wilt beëindigen. Nadat de minimale looptijd voorbij is, is de opzegtermijn 1 maand. Het abonnement loopt af als het product bij je thuis is opgehaald. Zeg je op binnen de eerste 30 dagen nadat het product is geleverd? Dan is het kosteloos. Dit betekent dat wij al het geld dat je hebt betaald terugstorten.

Ik heb opgezegd. Tot wanneer betaal ik?

Dat ligt eraan wanneer je hebt opgezegd. De opzegtermijn is een maand en je betaalt totdat wij je opzegging verwerkt hebben. Dit is afhankelijk van wanneer het apparaat bij ons terug is. In praktijk betekent dit dat je de laatste maand nog volledig betaalt.

Ik heb mijn abonnement opgezegd. Hoe stuur ik het apparaat terug?

Dit ligt eraan of het om een groot of klein apparaat gaat. Grote apparaten halen we op. We bellen je om een ophaalafspraak te maken. Kleine apparaten zoals een stofzuiger of koffiemachine retourneer je per pakketpost. We sturen je een retourbon die je hiervoor kunt gebruiken. Stop het product terug in de originele verpakking en plak de retourbon op het pakket.

Kan ik 1 van mijn 2 abonnementen opzeggen?

Ja, geen probleem! Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als wanneer je één abonnement hebt en deze wilt opzeggen. Indien je dit wilt, zeg je het abonnement dat je niet meer wilt op via je account.

Wat is Opzegvergoeding?

Een opzegvergoeding is een bedrag dat je betaalt als je het abonnement opzegt voordat de minimale looptijd voorbij is.

  • Voor een abonnement van 3 maanden en 1 jaar betaal je het volledige resterende bedrag van de abonnementskosten als je niet binnen de eerste 30 dagen opzegt. Bijvoorbeeld; je hebt een 3 maanden abonnement, maar zegt na 2 maanden op. Dan betaal je de resterende maand volledig.

  • Voor 6-jarige abonnementen betaal je een opzegvergoeding van 50% van de abonnementskosten over de resterende termijnen van de duur van jouw abonnement. Tenzij je binnen de eerste 30 dagen opzegt.

Moet ik iets betalen bij retourneren?

In principe niet. Maar het kan zijn dat je Retourvergoeding moet betalen.

Een retourvergoeding is een bedrag dat je betaalt als je het product retourneert dat je van ons in gebruik hebt. De hoogte hiervan is gelijk aan de betaalde borg. We gebruiken dit geld om jouw product op te halen en te refurbishen.

Wanneer betaal je de retourvergoeding?

  • Als je niet binnen 30 dagen na levering van het product opzegt.

  • Als je opzegt voordat de minimale looptijd van het abonnement voorbij is.

  • Als het product niet geleverd kan worden omdat je hoger dan de 4de verdieping woont en er geen lift aanwezig is of omdat het product niet door de deuren past.

  • Als je binnen 24 uur voor de bezorging van het abonnement opzegt.

Vragen hierover? Neem contact met ons op.

Heb ik Herroepingsrecht?

Jazeker! Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het apparaat van het afgesloten abonnement fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wenst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing dat je de overeenkomst wenst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de apparaten hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de apparaten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de apparaten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de apparaten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de apparaten komen voor jouw rekening. Als wij het apparaat weer bij jou op moeten halen brengen wij een retourvergoeding van € 75 in rekening. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de apparaten die het gevolg is van het gebruik van de apparaten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de apparaten vast te stellen. Tevens ben je gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen tot het moment van ontbinden.

Retour ophaalafspraak
Als u het product retour wilt sturen. Dan plannen wij een ophaal afspraak met u in.

Wat doen jullie met mijn oude apparaat?

Dat geven wij een tweede leven. Nadat we het apparaat bij je hebben opgehaald brengen wij het naar onze partner WeCycle. Zij voeren het recycleproces uit. Hier kunt u daar meer over lezen

Menu