Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SomasHome is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.


Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews en Q & A’s. Wij zijn niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn. Deze uitingen geven niet het beleid van SomasHome weer.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar onze klantenservice
Ben je leverancier of partner neem dan contact op met je accountmanager

Descor Retail B.V.
handelend onder de naam/namen: Somas Retail & SomasHome

Vestigingsadres:
Ellermanstraat 16
1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

KvK-nummer: 86692550
Btw-identificatienummer Nederland: NL864051815B01

Dit is een administratief adres en geen verzend- of retouradres.

Menu